Contactem amb tu

  Signa els teus documents digitalment de manera fàcil i senzilla amb total validesa legal

  FLEXIBILITAT I ADAPTABILITAT

  Solució permet la signatura de documents a qualsevol lloc i dispositiu, permet realitzar la signatura des del mòbil, Tablet, PC, etc.

  EFICÀCIA

  Increment de la qualitat dels processos de signatura, incloent-hi la traçabilitat.

  LEGALITAT

  Compliment de la normativa vigent (article 26 del Reglament Europeu 910/2014, conegut com a eIDAS.

  Com funciona doceoBioSign?

  Hi ha 3 models d’aplicació de signatura biomètrica: model presencial (on-site), model procés de lliurament (delivery) i el model de doble factor (double factor).

  En el model presencial (on-site) el sol·licitant és l’usuari que té el dispositiu, per exemple quan atén una persona que es troba al taulell: El client signa en un dispositiu que no és el seu.

  En cas de la signatura amb doble factor (double factor) en canvi, el client és el que inicia sessió a l’APP. Aquesta està pensada perquè la tingui el signant i rebi sol·licituds de qualsevol usuari. El signant requereix la verificació de la seva identitat a través de SMS. A més, també hi ha l’opció de signar des del navegador a partir de l’enllaç que s’inclou al correu de la sol·licitud.

  El model delivery està pensat per a transportistes, sent ells els usuaris. Després d’iniciar sessió a l’APP el transportista té un llistat de paquets amb la localització de lliurament. A cada entrega el client signarà, i podrà rebutjar el paquet, informar d’una incidència, incloure fotografies, text, etc.

  Quan volem afegir més d’una signatura al mateix document, també oferim una opció de fer-ho de diferents maneres:

  ONE – Permet que independentment del nombre de signants sigui suficient per validar un document amb la signatura d’un nombre determinat de clients. Quan hagin signat els necessaris, la resta de signants deixaran de tenir el document com a pendent de signar, l’estat de la seva signatura passarà a un “necessari” – innecessari.
  PARAL·LEL – Permet que se signi el mateix document per més d’una persona alhora, però a diferència d’one, aquest no vàlida el resultat fins que no hagin signat tots els clients. estat de la seva signatura passarà a “unnecessary” – innecessari.
  SÈRIE – Actua com una cua, no permet la signatura dels clients fins que no ha signat el que es trobava a la posició anterior en l’ordre de signatura que es defineix en realitzar la sol·licitud. El document no es validarà fins que no hagin acceptat tothom o si algú rebutja.

  Què és la signatura biomètrica?

  Signatura biomètrica és qualsevol signatura d’un document electrònic en el que la identitat del signant queda associada a aquest mitjançant la captura de les vostres dades biomètriques, < b>que poden ser de molts tipus: iris, locució, empremta, etc.

  En el procés de signatura es capturen una sèrie de dades biomètriques associades al signant de forma única, com són la velocitat d’escriptura, el nombre o durada dels traços, la pressió exercida a l’escriptura, canvis de direcció o l’acceleració.

  Aquest tipus de dades són les que, agrupades, permeten identificar de manera inequívoca la persona a través de la seva signatura manuscrita electrònica realitzada al dispositiu mòbil.

  La informació gràfica obtinguda en temps real al dispositiu mòbil utilitzat es vincula al document i la persona que signa, i en estar xifrada queda protegida impedint-ne la manipulació o alteració.

  La signatura biomètrica no és el mateix que la digitalitzada: mentre que la primera té una alta seguretat en recollir les dades biomètriques del signant, la segona es pot falsificar fàcilment, perquè es fa en paper i posteriorment s’escaneja i guarda en un document digital, cosa que no ofereix cap seguretat.

  Quins requisits ha de tenir la signatura biomètrica?

  Perquè una firma biomètrica sigui vàlida s’ha d’ajustar als requisits especificats a l’article 26 del Reglament Europeu 910/2014, també conegut com a eIDAS. A continuació, els detallem:

  S’haurà de vincular el signant de manera única. És a dir, ha de permetre que s’associï la persona que l’ha fet de manera irrefutable.

  Haurà de permetre la identificació del signant.

  Ser creada utilitzant les dades de creació de la signatura electrònica amb un alt nivell de confiança o sota el seu control exclusiu.

  Estar vinculada amb les dades signades per la mateixa persona de manera que qualsevol modificació posterior es pugui detectar.

  A més, la signatura electrònica que usi les dades biomètriques del signant com a via per a la seva identificació haurà de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

  Actualment, les normes aplicables són el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

  Quina validesa jurídica té la signatura biomètrica?

  La validesa jurídica està garantida per la seva alta fiabilitat i es pot utilitzar com a prova en un procediment judicial, en garantir la integritat del document signat.

  La signatura electrònica, segons l’article 25 del Reglament Europeu eIDAS, “no es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica.

  Aquesta normativa reconeix la validesa jurídica dels documents signats a través de la signatura electrònica i l’obligació de ser admesos davant d’un procediment judicial.

  La signatura electrònica biomètrica estaria inclosa dins aquest tipus de signatures electròniques.

  Per què es pot utilitzar la signatura biomètrica?

  Com a usuaris tots estem acostumats a signar en molts tipus d’operacions, per això l’ús de la signatura biomètrica està cada cop més estès al nostre dia a dia.

  La signatura biomètrica es pot utilitzar en molts sectors i per tota mena d’empreses, per exemple:

  -En els processos de facturació: estalvia molt de temps perquè no cal imprimir el document, signar-lo i escanejar-lo després.

  -A la signatura de diversos tipus de contractes, per exemple, quan llogues un vehicle.

  -En establiments i centres comercials quan pagues amb targeta de crèdit o dèbit.

  -A les empreses de repartiment de paqueteria o en processos de lliuraments.

  -En operacions bancàries.

  La implementació de la firma biomètrica no té un cost alt ni tampoc té dificultat.

  Si has arribat fins aquí, potser és el moment de contactar amb nosaltres 🙂