UAB

CÒPIA AUTÈNTICA A PARTIR DE DOCUMENTS EN FORMAT ELECTRÒNIC

La Universitat Autònoma de Barcelona és una de les universitats més prestigioses del nostre país amb més de 35.000 estudiants* entre estudiants de grau, de qualsevol de les seves tipologies de màster i programes de doctorat cada any.

Es va implementar la solució Doceo eCopia per gestionar la documentació del Departament de Psicologia i, d’aquesta forma, optimitzar el treball diari durant el calendari lectiu.

És per això que destaquem de Doceo eCopia les següents característiques:

  • Ràpida revisió del contingut del document PDF.
  • Àgil assignació de les metadades.
  • Obtenció d’un document PDF amb les metadades, signatura digital i de temps.
  • Compliment de la normativa vigent.
  • Configuració molt senzilla i intuïtiva per a una ràpida adaptació de el personal.

* Dades de la web www.uab.cat a setembre de 2020.

La solució Doceo eCopia es va implementar durant el mes de novembre del 2019.

logotip_logo1_x2