doceo eCompulsa LexNET

doceo LexNET és la solució creada especialment per als advocats, procuradors i graduats socials per tal de poder generar documents d’acord amb els requisits LexNET de forma automàtica.

 • Software integrat amb els escàners, generant una còpia electrònica dels documents en paper amb un sol clic.
 • El document generat compleix la normativa actual (Llei 1065/2015):
 • Imatge digital del document.
 • Generació d’un PDF/A.
 • Incorporació de la capa OCR en el document.
 • Numeració de les pàgines.
 • Signatura electrònica.
 • Es redueix el temps dedicat a la digitalització, millorant l’eficiència en els procediments administratius a realitzar.
 • El document electrònic resultant està optimitzat, ocupant el mínim espai i conservant la màxima qualitat, facilitat així la integració amb la plataforma Lexnet o amb altres sistemes externs, així com també l’enviament del document per mitjans electrònics.
 • S’elimina el paper dels processos de tramitació i gestió documental des del primer moment, reduint així la despesa, el volum de l’arxiu, l’ús del paper i l’impacte mediambiental.

1. Digitalització / Importació de documents

Es digitalitzen els documents o es guarden en PDF en una carpeta d’entrada del procediment.

2. Procés del document

El sistema, de manera automatizada, realitza les següents accions:

 • Eliminació de pàgines en blanc.
 • Millora d’imatge del document.
 • Reducció del pes.
 • Es genera la capa OCR del document.
 • Es genera el PDF/A corresponent.
 • Signatura digital.

3. Resultat

Es fa la tramesa a la carpeta destí.

doceo iPDF​

Doceo iPDF és la solució per la compressió masiva de PDFs, amb millora d’imatge i signatura digital.

 • Documents signats automàticament.
 • Document PDF final optimitzat, ocupant el mínim espai i conservant la màxima qualitat, facilitant així l’enviament del mateix per mitjans electrònics.
 • Fàcil integració amb els sistemes externs.

1. Guardat de documents a la carpeta origen

Es guarden els documents PDF a la carpeta origen.

2. Procés del document

El sistema, de manera automatitzada realitza les següents accions:

 • Reducció de la mida del PDF, opcional.
 • Afegeix la signatura digital.
 • Opcionalment pot afegir el segell de temps.
 • Gestiona les subcarpetes, per tal que els documents quedin correctament ubicats.

3. Resultat

Generació del fitxer PDF signat i reduït a la carpeta de destí, mantenint l’estructura de subcarpetes d’origen.

doceo eFact

doceo eCompulsa 3.0. és la solució que ens permet generar PDF signats.

 • Amb tots els requeriments legals de l’Agència Tributària
 • Eliminació del paper en l’emissió de factures.
 • Signatura automàtica.

1. Creació de documents

Des de l’ERP es genera un PDF de la factura.

2. Procés del document

El sistema, de manera automatitzada realitza les següents accions:

 • Signatura del document.
 • Generació del PDF final signat a la carpeta de destí.

3. Resultat

Opcionalment, permet:

 • L’enviament de la factura signada al client.
 • Guardar el PDF en el repositori segur de factures emeses.

doceo eDNI

Doceo eDNI és la solució per extreure les dades dels DNI de manera automatitzada a partir d’un PDF origen.

 • Millora de la qualitat dels documents reduint els errors de tecleig.
 • Disponibilitat del DNI digitalitzat.
 • Fàcil integració amb els sistemes externs.

1. Digitalització / Importació de documents

 • Disponible en 2 modalitats diferents: procés batch o amb serveis.
 • Procés desatès (funcionament transparent a l’usuari).
 • Detecció de DNI digitalitzats en una carpeta, per iniciar el procés.

2. Procés del document

El sistema, de manera automatitzada realitza les següents accions:

 • Detecció de l’àrea del DNI dins del document, retall i alineament dels documents espanyols.
 • Reducció de la mida de la imatge en color.
 • Extracció de dades via OCR.

3. Resultat

 • Generació del fitxer XML amb les dades i, de la imatge en color en una carpeta destí.

doceo TC2

doceo eTC2 és la solució per extreure les dades dels documents TC2 de diversos treballadors i generar-ne d’individuals de manera totalment automatitzada.

 • Procés totalment automatitzat.
 • Generació d’un document TC2 per treballador.
 • Renombrat del document generat amb el codi del treballador per facilitar-ne la identificació i/o enviament.
 • Generació de dos documents amb la possibilitat d’incloure o descartar alguns apartats.

1. Importació de documents

Es guarden els documents TC2 que contenen tots els treballadors a la carpeta origen del sistema.

2. Procés del document

El sistema, de manera automatitzada, realitza les següents accions:

 • Identificació de pàgines.
 • Extracció de dades.
 • Identificació dels diferents treballadors del document.
 • Eliminat de bases i compensacions totals del document original.

3. Resultat

 • Generació d’un PDF per treballador.
 • Renombrat dels documents seguint l’estructura: CAF + IPF + Any + Mes.

doceo ademptio

doceo ademptio és la solució per escanejar, processar i classificar massivament tota mena de documents en paper o en format electrònic d’una manera global, senzilla i personalitzable.

 • Per a tota mena d’informació: documentació bancària, expedients, contractes…
 • Cerca automàtica de dades sense coneixement previ (sense plantilles).
 • Possibilitat de validació de dades contra taules mestres del client.
 • Generació de documents PDF a color optimitzats, ocupant poc espai i sense perdre qualitat.
 • Digitalització massiva amb detecció automàtica de documents a partir de pàgines separadores o de codis de barra.
 • Generació de meta dades personalitzades per la seva integració amb processos posteriors del client.
 • Amb control d’accés i traçabilitat dels documents.
 • Reducció d’errors d’entrada de dades.
 • Reducció de costos de temps d’espera.

1. Digitalització / Importació de documents

2. Procés del document

Es realitza el processament de tots els documents:

 • Detectant i eliminant les pàgines en blanc, de manera opcional.
 • Millora intel·ligent de la qualitat de la imatge.
 • Convertint el document entre color, escala de grisos i blanc i negre.
 • Revisant el contingut amb tècniques avançades d’anàlisis.
 • En cas que sigui necessari, es pot agrupar, segregar, fusionar les dades obtingudes.
 • Realitzar recerques pels criteris desitjats.

3. Validació

L’usuari podrà revisar totes les dades associades al document, corregint de manera fàcil qualsevol informació extreta:

 • Accés a les dades mestres del client, per exemple, proveïdors, comandes…
 • Amb controls personalitzats.
 • Modificació automàtica de texts, com per exemple, convertir “transferència” per “04”.
 • Amb la possibilitat d’aprovar, rebutjar o guardar el document.
 • Generació de plantilles que poden guardar-se.
 • Sistema de filtratge dels documents visualitzats.

4. Transferència / Resultat

Una vegada aprovat el document, es realitzen les següents accions:

 • Guardat del document PDF final a la carpeta de destí, dins el mòdul de gestió documental, base de dades, disc, etc.
 • Generació de les metadades llegides del document segons el format final pactat amb el client: fitxer .XML, .TXT, .CSV, en taules de base de dades, a un servei web…
 • Registre de log i traça de tots els documents transferits.
 • Digitalitzar massivament l’arxiu.
 • Tractar les diferents tipologies amb les seves pròpies característiques (factures històriques, contractes, documentació laboral, documents o expedients de clients, etc.).
 • Realitzar recerques sense necessitat d’aixecar-se “de la cadira”.
 • Dotar al document de diferents graus de seguretat segons perfil de consulta (LOPD, confidencialitat, etc.).
 • Convertir l’arxiu en paper en un arxiu electrònic, personalitzat d’acord amb les seves necessitats.
 • Mantenir actualitzats els expedients (estat, situació, etc.) durant la seva vigència.
 • Controlar les actualitzacions de forma automàtica.
 • Localitzar qualsevol document per diferents criteris i per contingut.
 • Entrar en un procés de distribució automàtica aplicant regles de procés.

Tens dubtes? T’agradaria veure com funciona?

Contact us without obligation to obtain personalized information about other doceo solutions (doceo eConsulta, doceo delivery notes, doceo orders ...) or to arrange an online demo.