TEMPS

Dedica molt temps a digitalitzar? Amb un sol clic, de forma totalment automàtica, el sistema processa els documents.

QUALITAT

Procés automatitzat per tal de garantir l'envio i evitar perdre temps en modificacions manuals i rebutjos de documentació.

PES

Tens problemes d'espai o errors en comunicacions a causa del pes? Adeqüem format i pes de la forma més eficient perquè ocupi el mínim.

NORMATIVA

Està realment fent una còpia autèntica de la seva documentació segons la legislació vigent? Estalvia possibles sancions.

MILLORA DE PDF

doceo iPDF: per processar els teus documents PDF, per tal de reduir-ne la mida i, de manera opcional, afegir-hi la teva signatura digital
Gestió completa de les factures de proveïdor
Generació de còpies autèntiques
Gestió de la documentació de recursos humans
Digitalització amb lectura de codi de barres